دربارهی ما

شرکت حقوقی سرکا با بسیاری از کنسولگریهای کشور های مختلف ومسلط به زبانهای ترکی،انگلیسی،روسی،اسپانیایی،آلمانی،عربی،چینی فعالیت خود را آغاز نمود.

وکیل پایه یک سرکان کارا بنیانگذار این شرکت میباشد. در شرکت ما کارمندانی حضور دارندکه مسلط به زبان فارسی،روسی،عرهستند تخصص ما در امور اتباع خارجی می باشد.
فعالیت و تخصص ما سالیان سال در امور مشاوره،شکایت،درگیری برای خارجیان عزیز می باشد.
تخصص و کارهای انجام شده توسط شرکت ما به این صورت می باشد:

شرکت و امور شرکت اعم از تاسیس،ثبت اساسنامه توافق،باز کردن شعبه و دیگر موارد

به عنوان مثال

به عنوان مثال: از طرف کنسولگری بلاروس برای ثبت تجاری شرکت نفتی دولتی به نام BNH.LTD انجام امور را به ما سپردن که با موفقیت کامل انجام شد و همچنین روابطه دوستانه و کاری ما با الکساندر اخیپیستو ادامه دارد،هم زمان شرکت بزرگ و معروف لوژستیک به نام وستا لوژستیک که در محوریت روسیه و اروپا است برای تغییر مدیریت شعبه ترکیه انجام امور را به ما سپردن که با تیم قوی ما کار با موفقیت انجام شد.

پروندهای تجاری

پروندهای تجاری:
شرکتهای تجاری و تاجرین: حل اختلافهای تجاری در دادگاها اعم از تسلیم محصول،برگشتیها،دریافتیها و انواع شکایتهای دیگر

ممنوعیت ورود و قانونهای اخراج اتبای خارجی

بیشترین مشکلاتی که اتباع خارجی مواجه هستند،از تاریخ ۱۱/۰۴/۲۰۱۳ به شماره ۲۸۶۱۵ که در روزنامه رسمی منتشر شده و قانونهای بین المللی (YUKK) از تعداد۶۴۵۸ اتباع خارجی موجود بعضی افراد به دلایل مختلف و ناحق در اداره کومکاپی یا در مکانهایی مانند آن گرفته شده اند و دستور اخراج آنها از ترکیه صادر شده است ،ما در این مورد به خیلی از اتباع خارجی کمک کردیم

اقامت-اقامت کاری-اقامت دایم

اقامت-اقامت کاری-اقامت دایم
در کشور ما قوانینی برای اقامت وزندگی اتباع خارجی اعم از اقامت توریستی،اقامت کاری و اقامت دایم وجود دارد که هر کدام از اینها دارای شرایط متفاوتی هستند و ما قادر به انجام تمامی این امور چه قبل از گرفتن نوبت اقامت و آماده کردن مدارک وچه در زمان نوبت در اداره مهاجرت هستیم.


پرونده های جنایی

پروندهای سنگینی اعم از آسیب،دزدی،تجارت مواد مخدرکه به کمک کنسولگری کشور مورد نظر انجام میدهیم.

خسارت گرفتن

ثبت و حل شکایات از طرف اشخاص برای ضررهایی اعم از مالی،جانی و همچنین گرفتن حق و حقوق افرادی که به ناحق توسط دولت بازداشت شده اند.

مجموع بدهیها-اعدام-شکایات موافقت نشده

مجموع بدهیها-اعدام-شکایات موافقت نشده:

عموماً شرکتهای بزرگ خارجی که در کشور ترکیه شعبه دارند ویا اشخاصی که در ترکیه حضور دارند قبل از اجرا شدن حکم ویا شکایاتی که مورد قبول واقعه نشده را به جریان می اندازیم.وقادر به تعقیب مطالبات موجود شما در سراسر جهان به دلیل روابط ما با دیگر کشورها هستیم.